Vymáhání pohledávek

Je obecně známo, že při řešení problematiky pohledávek se nabízí věřitelům tři možnosti!

1. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VLASTNÍMI SILAMI

Jedná se o nejjednodušší způsob, který má jednu velkou přednost – za vymáhání není třeba nic zaplatit. Tuto pomyslnou výhodu však provází řada problémů:

  • Značné riziko, že věřitel pouze ztratí drahocenný čas a dlužník pohledávku stejně neuhradí. Důvod neúspěchu je prostý – věřitel většinou nedokáže postupovat při vyjednávání dostatečně fundovaně a nemá s uvedenou problematikou dostatek skutečností. Ať to zní sebevíc paradoxně, problematika řešení pohledávek se dodnes nevyučuje na žádné vysoké škole a možná i proto běžní věřitelé neumí pohledávky účinně vymáhat.
  • Pro zefektivnění vymáhání pohledávek vlastními silami musí zejména větší firmy zaměstnat několik lidí, nejméně jednoho s právní kvalifikací, sečteme – li náklady na jednu vymoženou pohledávku (náklady na mzdu pracovníka, jeho sociální a zdravotní pojištění, poštovné, papír, počítačový čas a podobně) většinou je vymáhání těchto pohledávek ztrátové a ekonomicky by bylo lepší, kdyby se tyto pohledávky vymáhaly profesionály.
  • Dlužník si už na Vás zvykl a bere tyto urgence jako samozřejmost. Existují dlužníci, kteří se dokáží úhradě svých dluhů vyhýbat na téměř profesionální úrovni, dlužník upřednostňuje věřitele, kteří vyvíjejí větší nátlak, dlužník tímto získává čas k možnosti převedení aktivit na jiný subjekt a zadluženou firmu dá do likvidace, konkursu nebo přepíše na bílého koně.

2. VYMÁHÁNÍ SOUDNĚ PRÁVNÍ CESTOU (pověřením advokátní kanceláře)

Česko má řadu specifik. Jedním z nich je právní řád, který hájí práva dlužníků více než práva věřitelů. V minulosti měl člověk neschopný splácet své finanční závazky z ostudy kabát kvůli dluhům se lehce mohl dostat i do vězení. Dnes hodně lidí s dluhy nemá žádný morální problém a v podstatě jim nehrozí ani trestní postih. Věřitel se svých práv musí složitě a zdlouhavě domáhat. Domoci se svých práv soudní cestou bývá velmi složité. Dokonce ani v případě, že věřitel (oprávněný) po letech sporů drží ve svých rukou pravomocný a vykonatelný rozsudek ukládající dlužníkovi (povinnému), aby mu dluh neprodleně zaplatil, nemá zdaleka vyhráno. K tomu připočítejme honorář advokáta, nemalé soudní poplatky. V mnoha ohledech na tom je stejně jako na začátku. Má v rukou nikoliv své peníze, ale jen další písemnost potvrzující oprávněnost toho co jste věděli na začátku.

DLUŽNÍK VÁM JE POVINEN ZAPLATIT

Dále nastupuje neméně zdlouhavý a finančně náročný proces exekucí. Zkušený dlužník je však často i proti exekuci imunní. Poškozený se v průběhu exekuce může lehce dostat do pozice žalovaného. Stačí, aby exekutor zabavil věci, které vlastní někdo jiný (třetí osoba) než dlužník. Třetí osoba podá k soudu vylučovací žalobu, kterou se domáhá vyjmutí věcí z exekuce. Vylučovací žaloba se však v podstatě nijak netýká exekutora a žalovaný – věřitel musí navíc například uhradit soudní poplatky žalobce.


3. MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POMOCÍ SPECIALIZOVANÉ FIRMY

Agentury se specializují výhradně na vymáhání pohledávek, to je jejich hlavní výhoda. Takové firmy jsou zpravidla zainteresované na konečném výsledku, protože na něm závisí jejich provize. Na škodu věci však i zde platí, že ne všechny. Metody takových firem se liší:

  • inkasní firmy – tyto firmy pracují za velmi malou provizi, bombardují dlužníky dopisy, upomínkami a telefonickými urgencemi, ve kterých upozorňují na možná rizika v případě nezaplacení - minusem takových firem je, že se mnohokrát nedostanou k dlužníkovi, který nepřebírá poštu, nezvedá telefony a je na takové jednání zvyklí a imunní
  • firmy, které vybírají zálohy – u těchto firem postup práce je obdobný jako u inkasních firem s tím rozdílem, že je rozšířen o vybírání záloh od věřitele
  • firmy založené bývalými nebo současnými sportovci – najednou rozhodli, že jsou profesionálové v oblasti pohledávek - minusem takových firem je to, že pracují s využitím metod přesahujících zákonné metody vymáhání (vyhrožování, a násilí vůči dlužníku) což může znepříjemnit život věřiteli, poškodit jeho dobré jméno a ohrozit další vymáhání pohledávek
  • profesní a odborné firmy zabývající se problematikou pohledávek různých objemů vznikajících jak z obchodního tak i osobního styku

Vymáhání dluhů s.r.o. Vám nabízí mimosoudní pomoc při získání Vaších peněz.

 

Kontakt

Sídlo společnosti

Vymáhání a odkup pohledávek s.r.o.
K Letišti 441
Klatovy
339 01

IČO: 27566510
Spisová značka: C 36674 vedená u Krajského soudu v Plzni

Mám zájem o konzultaci

Zanechte emailovou adresu a my Vás budeme kontaktovat.